ALIN GELİŞ

ALIN GELİŞ (ALIN PREZENTASYONU)
ALIN GELİŞ İLE DOĞUM
Alın gelişi bir defleksiyon gelişidir. Prezentasyon (geliş) amomalilerinin en nadir görülenidir, yaklaşık 10000 doğumda bir görülür. Fetal baş alın kısmı ile yani gözlerle ön fontanel arasında kalan kısımla prezente olur.

Vajinal muayenede burun kökü, göz çevresi ve ön fontanel ele gelir (yüz gelişin aksine ağız ve çene palpe edilemez). Fetaş baş ekstansiyondadır ancak yüz gelişteki kadar ileri derecede bir ekstansiyon değildir. Ultrasonografi tanıda yardımcı olabilir.

Fetus pelvise başın en geniş çapı olan oksiputomental çap ile girer. Alın geliş eğer kendiğinden oksiput gelişe dönüşmezse normal doğum mümkün değildir. Alın geliş ısrarla devam ederse sezaryen gereklidir. Vakum veya forseps  uygulanmaz.

Risk faktörleri (yüz geliş ile aynıdır):
– Anensefali en önemli risk faktörüdür
– Prematürite
– Grand multiparite
– Fetal anomaliler
– Polihidramnios
– İri fetus, bebeğin boynunun kalın olması
– Fetusun boynunda kordon olması

BEBEĞİN KAFASININ TERS DURMASI

BEBEĞİN KAFASININ TERS DURMASI (OKSİPUT POSTERİOR)
DOĞUMDA BEBEĞİN KAFASININ ARKAYA DÖNÜK OLMASI
Doğumun gerçekleşmesinde en önemli kriterlerden birisi bebeğin duruş şekli, pozisyonu ve doğum kanalına giren kısmıdır. Doğumların yaklaşık %95’inde baş önde bulunur ve bebek doğum kanalına baş önde olacak şekilde girer. Doğumların yaklaşık %5’lik kısmında ise bebeğin makatı, ayakları veya gövdesi yatay olacak şekilde doğum kanalının girişinde bulunur.

Bebeğin başının önde olduğu durumların çoğunluğunda bebeğin yüzü annenin sırtına bakacak şekilde durur yani ön tarafta bebeğin kafasının arkası vardır. Bu normal kabul edilen baş geliş doğumdur ve oksiput anterior denir. Bunun tersi olursa yani bebeğin yüzü annenin karnına bakacak şekilde durursa bebeğin kafasının arkası annenin sırtına dönük olur ve buna oksiput posterior denir (malpozisyon). Doğumun başlangıcında bebeğin kafası çoğunlukla oksiput anterior dursa da oksiput posterior olması da normal kabul edilir çünkü doğum ilerledikçe kafa dönerek oksiput anterior pozisyonuna gelecektir. Nadiren bu dönüş olmaz ve bebeğin kafası oksiput posterior pozisyonunda kalır buna persiste oksiput posterior denir. Bunun tersi olarak doğumun başlangıcında normal oksiput anterior olarak duran kafa dönerek doğumun ileri evrelerinde oksiput posterior durumuna gelebilir. Bebeğin kafasının bu pozisyonlardan hangisinde olduğu parmak ile yapılan vajinal muayenede bebeğin fontanellerine (bıngıldaklara) bakılarak anlaşılmaktadır

MALPREZENTASYONLAR

MALPREZENTASYONLAR
DOĞUMDA PREZENTASYON BOZUKLUĞU
Normalde doğum başladığında bebek doğum kanalına başı aşağıda (önde) olacak şekilde girer, buna
verteks prezentasyon (baş geliş) denir. Kafa tasının üst arka kısmında bulunan ve oksiput diye adlandırılan kısımla bebeğin doğum kanalına girmesi normaldir ve oksiput prezentasyon olarak adlandırılır. Kafanın oksiput dışındaki bölümleri (alın, yüz) ve vücudun diğer bölümleri (makat, omuz) ile bebek doğum kanalına girerse buna malprezentasyon denir; prezentasyon anomalisi, prezentasyon bozukluğu gibi isimler de verilir. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 5’inde malprezentasyon görülür.

Malprezenyasyonlar arasında en sık görülen makat prezentasyondur, tüm doğumların yüzde 3-4’ünde görülür.

Malprezentasyonlar:
Makat prezentasyon: Bebek makat ile doğum kanalına girmiştir.
Alın prezentasyonu: Bebek alın ile doğum kanalına girmiştir. Normal doğum mümkün değildir.
Yüz prezentasyonu: Bebek doğum kanalına yüzün tamamı ile girmiştir.
Transvers situs: Bebek uterus içerisinde yan olarak durur, doğum kanalı girişine omuzu veya kolu denk gelir. Normal doğum mümkün değildir.