MALPREZENTASYONLAR

MALPREZENTASYONLAR
DOĞUMDA PREZENTASYON BOZUKLUĞU
Normalde doğum başladığında bebek doğum kanalına başı aşağıda (önde) olacak şekilde girer, buna
verteks prezentasyon (baş geliş) denir. Kafa tasının üst arka kısmında bulunan ve oksiput diye adlandırılan kısımla bebeğin doğum kanalına girmesi normaldir ve oksiput prezentasyon olarak adlandırılır. Kafanın oksiput dışındaki bölümleri (alın, yüz) ve vücudun diğer bölümleri (makat, omuz) ile bebek doğum kanalına girerse buna malprezentasyon denir; prezentasyon anomalisi, prezentasyon bozukluğu gibi isimler de verilir. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 5’inde malprezentasyon görülür.

Malprezenyasyonlar arasında en sık görülen makat prezentasyondur, tüm doğumların yüzde 3-4’ünde görülür.

Malprezentasyonlar:
Makat prezentasyon: Bebek makat ile doğum kanalına girmiştir.
Alın prezentasyonu: Bebek alın ile doğum kanalına girmiştir. Normal doğum mümkün değildir.
Yüz prezentasyonu: Bebek doğum kanalına yüzün tamamı ile girmiştir.
Transvers situs: Bebek uterus içerisinde yan olarak durur, doğum kanalı girişine omuzu veya kolu denk gelir. Normal doğum mümkün değildir.

Leave a Reply